Osasto 579

Rakennusliiton osasto 579 Kouvolan putkimiehet ja -eristäjät ry

Osaston tarkoituksena ja tehtävänä on koota rakennusalalla toimivat talotekniikka-alan työntekiät ja putkieristäjät jäsenyyteen, sekä toimia liiton sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti. Jäsenten taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi demokraattisia toimintamuotoja käyttäen. Osastomme painopiste toiminnassa on suunnattava jäsenistön edunvalvontaan sekä urakkahinnoittelun ja taulukkopalkkojen kehittämiseen.

Osaston tehtävänä on valvoa toimintapiireissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsenten oikeuksia työmarkkinoilla. Toimia alan työ- ja palkkaehtojen sekä sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi, edistää jäsenistön opiskelua, ammattikasvatusta sekä kaikenpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä.

Osasto pitää sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset, sekä tarvittaessa. Hallituksen kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta tai hallituksen päättämällä tavalla.

Vapaa-ajan toimintaa osaston kokousten esitysten mukaisesti esim. pilkki ja rantaonginta kilpailut, retket.

 

 

Jäsenrakenne

24.1.2024

Jäseniä172
A-maksavia113
Opiskelijoita

22

Vapaajäseniä35