Ajankohtaista

Ei sopua palkankorotuksista

Rakennusliiton ja rakennusteollisuuden työnantajaliittojen neuvottelut palkankorotuksista päättyivät tuloksettomina. Viime kevään työehtoratkaisussa sovittiin, että mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista päästään yksimielisyyteen marraskuun(2022) loppuun mennessä, jatkuu työehtosopimuskausi vuoden 2024 helmikuun loppuun asti.

Koska palkankorotuksista ei löytynyt yksimielisyyttä, tulee Rakennusliitto irtisanomaan kaikki solmimansa työehtosopimukset päättymään 28.2.2023

Lestin heiton mestaruus Kouvolaan !

Vantaalla 8.6.2019 pidetyissä talotekniika-alan retkeilypäivillä käydyissä kilpailuissa, lestin heiton henkilökohtaisen mestaruuden voitti osastomme jäsen Kimmo Aalto reilulla 21 metrin heitollaan.

Liittokokous 2019 valitsi Kymestä

 

Rakennusliiton hallitukseen 2019 - 2023 :

Ari Hanttu          os. 60

Heidi Vättö        os. 33

 

Rakennusliiton valtuustoon 2019 - 2023 :

Mika Kolehmainen   os. 173

Kai Korhonen       os. 579

Tommi Tainio         os. 78

 

Valurautaviemärin katkaisukohdan maalaus todettiin urakkaan kuulumattomaksi työksi

Putkiasentajia pitkään askarruttanut tulkintakysymys valurautaviemärin katkaisukohdan maalauksesta on vihdoin saatu päätökseen.

Kyse oli Rakennusliitto ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n välisestä tulkintaerimielisyydestä työehtosopimuksen urakkahinnoittelukysymyksessä. Tulkintaerimielisyys koski sitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Työtuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Rakennusliiton kannan oikeaksi. Tuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisun mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että maalaustyö ja siihen liittyvät muut työt kuten putkien kuljettelu asennuskohteesta maalauskohteeseen ja takaisin on niin kutsuttua hinnoittelematonta työtä. Korvaus tästä työstä siis maksetaan urakan ulkopuolelta.

Tulevissa urakoissa on tärkeää pitää tuntikirjanpitoa valurautaviemärin katkaisukohtien maalaustöiden aiheuttamasta lisäajasta. Tämä on välttämätöntä, jotta oikea työhön kulunut tuntimäärä tulee korvatuksi.

Koko ratkaisu on luettavissa työtuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta:

http://tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1475819022795.html

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö