Ajankohtaista

Kevätkokous 15.3.2024

Osastomme kevät kokous pidetään perjantaina 15.3. klo 18.00 SAK:n aluetoimistolla, Keskikatu 10 , KVL.

Esillä sääntöjen määräämät asiat, sekä muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!

Pilkkikilpailut 23.3.2024

Osaston pilkkikilpailut pidetään lauantaina 23.3.  yhdessä osasto 60:n kanssa. Osastojen välinen joukkue kilpailu , sekä oman osaston mestaruus.

Kilpailut pidetään Kuusaanlammella, lähtö Säkälän VPK:n saunalta Sääksniementie 90.

Tervetuloa!

25. Liittokokous 2023 valitsi Kymestä

 

Rakennusliiton hallitukseen 2023 - 2027 :

Korhonen Kai          os. 579

Mahalakoivu Juha    os. 135

 

Rakennusliiton valtuustoon 2023 - 2027 :

Hellgren Jukka  os.135                varalla Kiero Matti os. 33

Kolehmainen Mika  os. 173          varalla Simola Antti os.29

Simola Niina  os. 60                    varalla Hatakka Tuomo os. 33

 

Liittokokousvaalien 2023 tulos

Liittokokoukseen valitut:                    

                                                      Äänimäärä

1. Mahlakoivu Juha, os 135                103

2. Hanttu Ari, os 60                            78

3. Vättö Heidi, os 33                           62

4. Korhonen Kai, os 579                      52

5. Simola Antti, os 29                         50

6. Kiero Matti, os 33                           47

7. Hellgren Jukka, os 135                   46

8. Kettunen Reijo, os 34                     45

9. Kolehmainen Mika, os 173              40

10. Hatakka Tuomo, os 33                  36

11. Simola Niina, os 60                      35

Palkankorotukset 2023

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja 4,0%:lla.

Taulukkopalkat

Palkkaryhmä           €/h

S                        12,08

1                        14,56

2                        17,22

3                        18,11

4                        19,10

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäännyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä se jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja 4,0%:lla.

Työehtosopimuksen suoritussidonnaiset palkat

Palkankorotus toteutetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Urakka työt

Putki- ja ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen  normituntikerroin 18,26 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 4,05 €/yks.

Etumieslisä putki- ja ilmastointi- ja sprinklerialat:

-Etumieslisän taattu osa 0,41 €/h.

-Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,63 €/h.

Keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2023-31.3.2024 välisellä ajalla 3,67%.

 

 

Valurautaviemärin katkaisukohdan maalaus todettiin urakkaan kuulumattomaksi työksi

Putkiasentajia pitkään askarruttanut tulkintakysymys valurautaviemärin katkaisukohdan maalauksesta on vihdoin saatu päätökseen.

Kyse oli Rakennusliitto ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n välisestä tulkintaerimielisyydestä työehtosopimuksen urakkahinnoittelukysymyksessä. Tulkintaerimielisyys koski sitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Työtuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Rakennusliiton kannan oikeaksi. Tuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisun mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että maalaustyö ja siihen liittyvät muut työt kuten putkien kuljettelu asennuskohteesta maalauskohteeseen ja takaisin on niin kutsuttua hinnoittelematonta työtä. Korvaus tästä työstä siis maksetaan urakan ulkopuolelta.

Tulevissa urakoissa on tärkeää pitää tuntikirjanpitoa valurautaviemärin katkaisukohtien maalaustöiden aiheuttamasta lisäajasta. Tämä on välttämätöntä, jotta oikea työhön kulunut tuntimäärä tulee korvatuksi.

Koko ratkaisu on luettavissa työtuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta:

http://tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1475819022795.html

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö