Ajankohtaista

Kevätkokous 25.3.2022

Kevätkokous perjantaina 25. maaliskuuta klo 18.00 hotelli Vaakunassa , Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.

Tilanne katsauksen tulee pitämään talotekniikka-alan toimitsija Timo Turpeinen.

Tervetuloa!

Osasto ei järjestä pilkkikilpailuita vallitsevan tilanteen vuoksi 2022

Palkat 1.9.2021 alkaen

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3%:lla.

Taulukkopalkat

Palkkaryhmä           €/h

S                        11,39

1                        13,73

2                        16,24

3                        17,07

4                        18,01

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäännyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. Työntekijälle tulee kuitenkin aina maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3%:lla.

Urakkapalkat 1.9.2021 alkaen

Putki- ja ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen  normituntikerroin 17,22 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,81 €/yks.

Urakan ulosmaksu (jollei toisin sovittu) S ja 1 perustuntipalkka ja palkkaryhmät 2-4  18,77 €/h.

Etumieslisä

Putki- ja IV-  ja sprinkleralat:

Palkanmaksukaudelta 1.9.2021 tai lähinnä sitä

-Etumieslisän taattu osa 0,38 €/h.

-Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,60 €/h.

Matkakustannukset v. 2022

- Päiväraha 45,00 €

- Osapäiväraha 20,00 €

- Ateriakorvaus 11,25 €

 

Lestin heiton mestaruus Kouvolaan !

Vantaalla 8.6.2019 pidetyissä talotekniika-alan retkeilypäivillä käydyissä kilpailuissa, lestin heiton henkilökohtaisen mestaruuden voitti osastomme jäsen Kimmo Aalto reilulla 21 metrin heitollaan.

Liittokokous 2019 valitsi Kymestä

 

Rakennusliiton hallitukseen 2019 - 2023 :

Ari Hanttu          os. 60

Heidi Vättö        os. 33

 

Rakennusliiton valtuustoon 2019 - 2023 :

Mika Kolehmainen   os. 173

Kai Korhonen       os. 579

Tommi Tainio         os. 78

 

Valurautaviemärin katkaisukohdan maalaus todettiin urakkaan kuulumattomaksi työksi

Putkiasentajia pitkään askarruttanut tulkintakysymys valurautaviemärin katkaisukohdan maalauksesta on vihdoin saatu päätökseen.

Kyse oli Rakennusliitto ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n välisestä tulkintaerimielisyydestä työehtosopimuksen urakkahinnoittelukysymyksessä. Tulkintaerimielisyys koski sitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Työtuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Rakennusliiton kannan oikeaksi. Tuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisun mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että maalaustyö ja siihen liittyvät muut työt kuten putkien kuljettelu asennuskohteesta maalauskohteeseen ja takaisin on niin kutsuttua hinnoittelematonta työtä. Korvaus tästä työstä siis maksetaan urakan ulkopuolelta.

Tulevissa urakoissa on tärkeää pitää tuntikirjanpitoa valurautaviemärin katkaisukohtien maalaustöiden aiheuttamasta lisäajasta. Tämä on välttämätöntä, jotta oikea työhön kulunut tuntimäärä tulee korvatuksi.

Koko ratkaisu on luettavissa työtuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta:

http://tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1475819022795.html

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö