Ajankohtaista

Pilkkikilpailut 14.3.2021  PERUTTU !

Osastojen 60 ja 579 väliset pilkkikilpailut PERUTTU korona tilanteen vuoksi.

 

Kevätkokous

Osastomme kevätkokous 2021 on päätetty siirtää myöhäisempään ajankohtaan, vallitsevan korona tilanteen vuoksi.

Lestin heiton mestaruus Kouvolaan !

Vantaalla 8.6.2019 pidetyissä talotekniika-alan retkeilypäivillä käydyissä kilpailuissa, lestin heiton henkilökohtaisen mestaruuden voitti osastomme jäsen Kimmo Aalto reilulla 21 metrin heitollaan.

Palkat 1.6.2019 alkaen

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2019 tai lähinnä sitä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 €/h.

Taulukkopalkat

Palkkaryhmä           €/h

S                        11,06

1                        13,34

2                        15,78

3                        16,58

4                        17,50

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäännyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. Työntekijälle tulee kuitenkin aina maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Kuukausipalkat

Kuukausipalkkoja korotetaan 51,90 €.

Urakkapalkat 1.6.2019 alkaen

Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 16,73 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,70 €/yks.

Urakan ulosmaksu (jollei toisin sovittu) 18,28 €/h.

Etumieslisä

Putki- ja IV- alat:

Palkanmaksukaudelta 1.6.2019 tai lähinnä sitä

-Etumieslisän taattu osa 0,37 €/h.

-Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,58 €/h.

 

Liittokokous 2019 valitsi Kymestä

 

Rakennusliiton hallitukseen 2019 - 2023 :

Ari Hanttu          os. 60

Heidi Vättö        os. 33

 

Rakennusliiton valtuustoon 2019 - 2023 :

Mika Kolehmainen   os. 173

Kai Korhonen       os. 579

Tommi Tainio         os. 78

 

Valurautaviemärin katkaisukohdan maalaus todettiin urakkaan kuulumattomaksi työksi

Putkiasentajia pitkään askarruttanut tulkintakysymys valurautaviemärin katkaisukohdan maalauksesta on vihdoin saatu päätökseen.

Kyse oli Rakennusliitto ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n välisestä tulkintaerimielisyydestä työehtosopimuksen urakkahinnoittelukysymyksessä. Tulkintaerimielisyys koski sitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Työtuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Rakennusliiton kannan oikeaksi. Tuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisun mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että maalaustyö ja siihen liittyvät muut työt kuten putkien kuljettelu asennuskohteesta maalauskohteeseen ja takaisin on niin kutsuttua hinnoittelematonta työtä. Korvaus tästä työstä siis maksetaan urakan ulkopuolelta.

Tulevissa urakoissa on tärkeää pitää tuntikirjanpitoa valurautaviemärin katkaisukohtien maalaustöiden aiheuttamasta lisäajasta. Tämä on välttämätöntä, jotta oikea työhön kulunut tuntimäärä tulee korvatuksi.

Koko ratkaisu on luettavissa työtuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta:

http://tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1475819022795.html

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö